วัตร

posted on 10 Oct 2011 12:03 by reddorabbit
เมื่อวานอยู่บ้าน ล่องลอยไปเหมือนกัน
แต่ไอ้ความล่องลอยนี้ มันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ดีได้เหมือนกัน
ถ้าเพียงแต่เราจะมีสติรับรู้ได้ว่า กำลังทำให้เวลาไหลไปโดยไร้คุณค่าอยู่
ในจิตของเรา จะมีก้อนความไม่พอใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
ไม่พอใจตัวเอง..
ถ้าหากว่าเราจะรับรู้ได้..
มนุษย์เราไม่ได้นั่งนอนอยู่อย่างเป็นสุขหรอก
 
พอคิดว่าใช้ไม่ได้ ก็เลยคิดหาวิธีกระตุ้นตัวเอง ซึ่งเราบอกได้เลยว่า เราทำมาหลายวิธีมากแล้วจริงๆ
บาปแห่งความเกียจคร้าน มันก็ยังเล่นงานเราได้อย่างหนักหน่วง
เพราะว่า วิธีที่เราเอามาใช้มันยังไม่ได้ผล ยังไม่ถูกกับตัวเรา
ระบบที่ไม่ว่าจะดีเลิศยังไง ถ้าเรามันทำไม่ได้ ก็เป็นระบบที่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์
หรืออาจจะขาดปัจจัยอะไรไป.. ที่เรายังไม่รู้
เราก็ได้แต่คิดพิจารณาไปเรื่อยๆ ก็รู้กลไกอะไรๆมากขึ้น
 
จากนี้ คิดว่าจะเริ่มสวดมนตร์ เช้าและก่อนเข้านอน
ก็ไปเริ่มเสิร์ชหาบทสวดมนตร์ พร้อมคำแปล
คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องช่วยเตือนสติก่อนที่จะเริ่มทำอะไรในแต่ละวัน และพิจารณาก่อนเข้านอน
การสวดมนตร์คงไม่ได้มีข้อดีแค่นี้ เราคิดว่ามันคงช่วยในเรื่องการเปล่งเสียงและกระบังลม
และจะให้ลึกลงไปอีก ในคลื่นเสียงที่ดี มันมีอำนาจสั่นสะเทือนอะไรมากกว่านั้น
ในที่นี้จะไม่ขออธิบายลงลึก
 
เอาเป็นว่า วันนี้เราจะเริ่ม ทำกิจกรรมนี้
ทำแล้วเป็นยังไง ไว้อาจจะมารายงานผลนะ
 
และนอกจากสวดมนตร์เช้าและก่อนนอน
เรายังคิดว่า ก่อนจะทำงาน เราน่าจะมีเครื่องเตือนอะไรแบบนี้ด้วย
ไม่ใช่ว่า มาถึงก็สักแต่เริ่มทำงานไปเลย
บางทีก็มีแผนไว้ก่อนเหมือนกัน บางทีรีบๆก็ทำไปเลย ในบางวันมันก็เลยกลายเป็นการทำงานไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมาย
ถึงแม้จะมีแผนการทำงาน
แต่ถ้าไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่น
แผนการทำงานมันก็ล้มเหลวได้ไม่เป็นท่า
มันก็เหมือนกฎ ที่ไม่มีใครปฏิบัติตาม
กฎนั้น ก็จะกลายเป็นแค่ตัวหนังสือที่ไร้ความหมาย
แล้วบัญญัติมาไว้เพื่ออะไร
 
วันนี้ เมื่อเวลา 11:03-11:17 (นั่งดูนาฬิกาอยู่)
จากกระดาษว่างเปล่าหนึ่งแผ่น และปากกาดีๆหนึ่งด้าม
เราได้ตั้งใจคิด และเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมา เพื่อเตือนสติตัวเอง
สติเป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนบ่อยๆ แม้แต่พระอริยะก็ยังต้องทรงมี
คนดีก็กลับมาเผลอไผลทำเลวได้เสมอ ถ้าหากท่านเผลอสติ ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆ
 
ก่อนการทำงานทุกวัน ควรระลึกถึงสิ่งเหล่านี้:
1. เรามีเวลาอันจำกัดอย่างยิ่ง
2. เรามีสิ่งอันมากมายซึ่งจักต้องทำให้สำเร็จ
3. เพื่อการมีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์
4. เราจึงต้องทำการงานที่มีคุณค่าเป็นเหตุ
5. ซึ่งเนื่องมาจากการวางวินัย อย่างมีแบบแผนชัดเจน เป็นเหตุ และปฏิบัติตามได้อย่างไม่มีบิดพริ้วผ่อนผัน
6. ซึ่งมาจาก การมีปัญญาและสติ เป็นเหตุ
7. มีศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรัย เป็นสรณะ
8. มีฉันทะ และความเพียร ไม่ย่อหย่อน
9. ดำรงสติ สัมปชัญญะ รู้ผิดชอบชั่วดี ทำปัจจัยให้ถึงพร้อม
10. ดังนั้น การงานทุกสิ่งที่สำคัญ จึงสำเร็จลงได้
11. ขอให้ข้าพเจ้า ได้กระทำวันนี้ ให้ล่วงไปได้ด้วยดี ตามนี้เถิด
12. หากเผลอพลั้งพลาด ในข้อปฏิบัติใด ขอให้ข้าพเจ้าได้นำมาไตร่ตรองและพิจารณาปรับปรุง ให้เสร็จสิ้น ก่อนจะนำกายและจิตนี้ไปสู่การพักผ่อนหลับใหลในนิทรารมย์ในราตรีกาลอันสงัดด้วยเถิด.
 
 

Comment

Comment:

Tweet

มีสติ มีสติ มีสติopen-mounthed smile

#1 By Kanya on 2011-10-11 01:03