เหม็น

posted on 26 Sep 2011 13:34 by reddorabbit
ใน space หนึ่ง space
มี ก้อนๆหนึ่งที่เรียกว่า 'ตัวเรา'
อยู่ที่มุมหนึ่ง
 
มี ก้อนอีกก้อนหนึ่ง เรียกว่า 'ความเหม็น'
อยู่ที่อีกมุมหนึ่ง
 
เมื่อใดก็ตาม
ที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน ระหว่าง ก้อนสองก้อนนี้
สมมติว่า เกิดขึ้นที่ ตรงกลาง
space ตรงกลาง ก็จะ 'เกิด' ก้อนๆใหม่ ที่เรียกว่า
ความพยาบาท
แปลว่า ความรังเกียจ
 
ก้อนนั้นจะยังคงอยู่
จนกว่า
สองก้อนแรก ก้อนใดก้อนหนึ่ง หรือทั้งสองก้อน
จะถูกกำจัดให้สูญสิ้น หรือเปลี่ยนสภาพไป
แล้ว ก้อน ความพยาบาท ก็จะสลายไป
 
ตอนนี้
เราทำอะไรได้บ้าง
เดินเข้าไปกำจัดก้อนความเหม็นนั้นให้สิ้นซาก
มันจะใช้เวลา แรงกาย แรงใจ สักเท่าไหร่กันนะ
คิดแล้วก็เหนื่อย
ในเวลานี้
เราอยากได้แค่ ดอกไม้หอม
เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งก้อน
คิดว่า หวังว่า มันอาจจะทำให้ ก้อน'ความเหม็น' นั้นเล็กลง
ก้อนความพยาบาท อาจจะได้เล็กลงไปตาม หรืออาจจะหมดไปก็ได้
 
ส่วนก้อน 'ตัวเรา' นั้น
ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม
เพียงแต่
อาจถูก ก้อน 'ความพยาบาท' กัดกิน ทำลายโครงสร้างไปบ้างแล้ว
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet